Informace pro pacienty léčené radioterapií

Vážená paní, vážený pane,
na základě předchozího vyšetření Vám konziliární lékař doporučil provedení léčebného ozáření.

Podrobné informace o průběhu léčby a termín zařazení Vám podá lékař radioterapeut, kterým budete k léčbě vyzván/a.

Léčba Vašeho onemocnění proběhne pomocí ionizujícího záření. Skládá se z opakovaných ozáření nejčastěji jednou denně s vynecháním víkendových dnů a státních svátků po dobu celkově 4-7 týdnů.

Příprava k výkonu

Před zahájením léčby je nutné provést přípravu a plánování pomocí grafických vyšetření. Na tzv. simulátoru probíhá volba správné polohy a vhodné fixace z důvodu Vašeho lepšího komfortu při léčbě.

Pro zamezení nežádoucích pohybů během léčby Vám může být zhotovena individuální fixační pomůcka z termoplastické hmoty, vakuové podložky nebo jiná, která bude používána v průběhu celé léčby. Pro nastavení správné polohy je využito značení speciální barvou na Vašem těle nebo fixačních pomůckách.

Postup během výkonu

Radioterapie je nejčastěji aplikována jako zevní. Zdroj záření je umístěn mimo tělo pacienta a otáčí se volně kolem ozařovacího stolu. Ozáření probíhá bezbolestně a většinou není spojeno s žádnými nepříjemnými pocity.

O náležitostech spojených s léčbou (počtu ozáření, potřebě vyprázdnění či naplnění močového měchýře, léčbě nalačno apod.) Vás bude informovat ošetřující lékař. Na ozařovně Vás radiologický asistent uloží do předepsané polohy s použitím fixačních a polohovacích pomůcek. Během výkonu budete sledován obsluhou přístroje, se kterou můžete, v případě potřeby, po celou dobu komunikovat. Pro ověření správnosti ozařovacího plánu jsou v průběhu léčby prováděna různá měření a kontrolní snímky. O těchto činnostech budete vždy informován/a. Doba pobytu v ozařovně se tedy může pohybovat v rozmezí 8-30 minut. Pacienti jsou na jednotlivých přístrojích ozařováni podle daného časového rozpisu.

Možné komplikace

Záření ničí nádorovou tkáň, potlačuje schopnost nádorových buněk množit se a růst. V průběhu léčby však působí i na buňky zdravé. Tento vliv záření na normální zdravé tkáně a orgány se projevuje vedlejšími nežádoucími účinky.

Během radioterapie se mohou v místě ozáření objevit kožní reakce – zarudnutí, pigmentace, mokvání, svědění, pálení a olupování kůže, ztráta ochlupení v místě vstupu záření, otok sliznic. Individuálně se objevuje únava, pokles hodnot krevního obrazu, nevolnost, průjem, dušnost, snížení obranyschopnosti aj. Tyto změny se obvykle do 1-3 měsíců po ukončení ozáření upraví bez větších následků. Reakce na záření je však zcela individuální. Mnozí pacienti nemají po celou dobu ozáření žádné vedlejší účinky.

Po ukončení ozařování (až do 2-3 let) se mohou objevit chronické tzv. pozdní nežádoucí účinky, které jsou trvalého charakteru. V místě ozáření vznikají kožní změny (pigmentace, suchá a méně elastická kůže, ztráta ochlupení), tužší podkoží, podkožní otok v ozařované oblasti, řídnutí ozařovaných kostí (osteoporóza), poškození nervů aj.

Všechna rizika a komplikace jsou závislé na výši aplikované ozařovací dávky a velikosti ozařovaného objemu.

Toleranci léčby bude v jejím průběhu pravidelně kontrolovat Váš ošetřující lékař, který Vás bude vždy informovat o nejvhodnějších opatřeních. Během léčby Vám budou pravidelně kontrolovány laboratorní hodnoty.

Péče o ozařovanou oblast

Obvykle je doporučováno ozařovanou kůži a sliznice chránit před poraněním a poškozením. Ozářenou kůži pouze sprchujte, chraňte ji před osluněním nebo chladem, nepoužívejte syntetické prádlo, noste nejlépe bavlněná trička, je možné použít také komerčně vyráběné prádlo, které je dostupné ve zdravotnických potřebách. Nekuřte, omezte konzumaci horkých nebo studených pokrmů a tekutin včetně destilátů. Respektujte doporučení Vašeho ošetřujícího lékaře, které se týká ošetřování kůže a sliznic.

Na ošetřujícího lékaře je možné se kdykoli obrátit prostřednictvím obsluhy ozařovacího přístroje.

Chování po výkonu, možná omezení

Po průchodu ozáření tkáněmi nemusíte mít obavy, že byste jej nějakou formou následně vysílal/a do okolí.

V průběhu léčby a po jejím ukončení se můžete cítit unavení, resp. následkem nežádoucích účinků léčby může dojít k omezení pracovní výkonnosti a to Vás může přinutit dočasně na více měsíců přerušit zaměstnání.

Po ukončení léčby zářením budete v pravidelných intervalech trvale kontrolován/a podle léčebných standardů lékařem specialistou (radioterapeut, onkolog, event. Jiný odborný lékař), který bude sledovat výsledky léčby Vašeho onemocnění a zajistí provedení potřebných vyšetření a případnou další vhodnou následnou léčbu. Tento lékař bude zároveň sledovat vedlejší projevy léčby a doporučovat vhodná preventivní opatření.

Telefonní kontakt na naše pracoviště

377 105 511 – v pracovní době

377 105 531, 377 105 541, 377 105 551 – v mimopracovní době

Lineární urychlovač Ilustrační foto lineárního urychlovače


Akce

Otázky kolem rakoviny II.

Odborníci onkologických a chirurgických odborností FN Plzeň představí účastníkům druhého cyklu přednášek o rakovině nové léčebné metody používané pro pacienty s onkologickým onemocněním.