Průbeh hospitalizace

Hospitalizace

K plánované hospitalizaci se dostavte v den přijetí na příjmovou ambulanci č. 8 v době od 7:00 do 9:30. Je možné, že Vám lékař doporučí, odběr krve nebo, abyste si s sebou donesli laboratorní výsledky od Vašeho praktického lékaře. Administrativní část přijetí zpracuje pracovnice přijímací kanceláře, která je umístěna také v budově onkologie vedle ambulance č. 8. Připravte si občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, potvrzení o pracovní neschopnosti, pokud Vám bylo vystaveno, potvrzení o hmotné nouzi, pokud Vám bylo vystaveno, jméno a kontakt na Vašeho praktického lékaře a výsledky Vašich předchozích vyšetření.

Poté budete přijat/á na některou ze tří lůžkových stanic. Denní režim se řídí vnitřním řádem FN a provozním řádem ORTO. Seznámí Vás s ním pracovníci na oddělení.

Osobní věci

Do nemocnice si s sebou vezměte osobní a toaletní potřeby a přezůvky. Pyžamo a župan můžete použít vlastní.

Cenné předměty a peníze

Doporučujeme vzít si s sebou jen menší částku peněz na drobné nákupy, nebrat cennosti. V případě potřeby si cenné předměty a peníze můžete uložit do centrálního trezoru FN. Obdržíte písemný doklad o úschově, proti němuž Vám budou předměty vydány při propuštění z FN. Za cennosti, které nejsou uloženy do centrálního trezoru, personál neodpovídá.

Návštěvní hodiny

Doporučené návštěvní hodiny jsou denně od 14:00 do 18:00. Mimo tuto dobu jen po dohodě s lékařem na oddělení.

Podávání informací

Informace o Vašem zdravotním stavu podává výhradně ošetřující lékař pouze Vámi určeným osobám. S ohledem na povinnou mlčenlivost určete proto včas, komu může být tato informace sdělena. Mimo běžnou pracovní dobu od 7 do 15,30 a víkendech a při nepřítomnosti Vašeho ošetřujícího lékaře, muže lékař ve službě podat informace pouze o Vašem aktuálním zdravotním stavu Vámi určeným osobám.

Stravování

Dieta doporučená lékařem je součástí Vaší léčby. Přehled diet používaných ve FN Plzeň najdete zde. Přehled nároku na stravu v den hospitalizace naleznete zde. U některých diet je možný výběr oběda ze dvou druhů jídel.

Propuštění

O datu Vašeho propuštění z nemocnice Vás bude informovat ošetřující lékař. Poskytne Vám také informace o způsobu a možnostech další péče.


Akce

Otázky kolem rakoviny II.

Odborníci onkologických a chirurgických odborností FN Plzeň představí účastníkům druhého cyklu přednášek o rakovině nové léčebné metody používané pro pacienty s onkologickým onemocněním.