Radioterapie

Přidáno dne 01.04.2012 17:52

Léčba zářením

Lékař na konziliární ambulanci Vám může doporučit léčbu zářením. K zařazení na ozáření budete telefonicky vyzván/a lékařem. Ozáření může probíhat v ambulantním režimu nebo během hospitalizace na lůžku.

Ambulantní léčba ozářením

V termínu, který Vám sdělí lékař, se dostavíte do vyšetřovny ve 2. PP pavilonu onkologie. Zde Vás lékař seznámí s plánem a strategií Vaší léčby (počet ozáření, režim atp.). Poté budete odeslán/a na simulátor. Připravte si občanský průkaz, průkaz pojištěnce, jméno a kontakt na Vašeho praktického lékaře a výsledky Vašich předchozích vyšetření.

Simulátor (RTG nebo CT)

RTG Simulátor nebo CT Simulátor jsou přístroje, které slouží k získání grafických informací pro výpočet individuálního ozařovacího plánu, volbě polohovacích pomůcek a výrobě individuálních fixačních a stínících pomůcek. Vyšetření trvá řádově desítky minut a je nebolestivé. Po jeho ukončení dostanete informaci, kdy se dostavíte k prvnímu ozáření.

První den ozáření

S sebou vezměte přezůvky a tenkou podložku cca 50x100cm. Nejprve budete opět vyšetřen/á na simulátoru. Poté Vás na ozařovně uloží do předepsané polohy s použitím fixačních a polohovacích pomůcek. O průběhu a délce výkonu Vás bude vždy informovat radiologický asistent. V průběhu výkonu budete monitorován/á a můžete komunikovat s obsluhou přístroje. Pro ověření správnosti ozařovacího plánu se v průběhu léčby provádí různá měření a kontrolní snímky. O těchto aktivitách budete vždy předem informován/á. Na časech ozáření je možné se domluvit s obsluhou přístroje. Ozáření probíhá každý pracovní den mimo SO, NE a svátků. Případné změny určuje lékař.

Druhé a následující dny

Po příchodu zazvoňte a nahlaste se obsluze lineárního urychlovače. Během léčby budete podle potřeby kontrolován/á ošetřujícím lékařem. V případě jakýchkoli potíží se s důvěrou obraťte na lékaře nebo radiologického asistenta.

Ukončení léčby

Při závěrečné kontrole Vám lékař poskytne informace o způsobu a možnostech další péče.

Ozáření za hospitalizace

Probíhá ve stejném režimu. Na víkendy, kdy nebudete ozářen/á, je možné se domluvit na propustce s lékařem na oddělení. Při výskytu jakýchkoli potíží se s důvěrou obraťte na personál lůžkové stanice.


Akce

Otázky kolem rakoviny II.

Odborníci onkologických a chirurgických odborností FN Plzeň představí účastníkům druhého cyklu přednášek o rakovině nové léčebné metody používané pro pacienty s onkologickým onemocněním.